Stypendia motywacyjne – wyniki

Komisja Stypendialna, po szczegółowej analizie całości dokumentacji, zakwalifikowała osoby  z list poniżej do przyznania stypendium motywacyjnego.

 

Studenci będą otrzymywać stypendium w wysokości 1000 zł w ratach miesięcznych. Osoby z niniejszej listy proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Instytutu Informatyki (pok. 269R) w trybie pilnym celem podpisania dokumentów do wypłaty stypendium motywacyjnego na kierunku zamówionym Informatyka.

Nie podpisanie dokumentów uniemożliwia wypłatę stypendium!!! Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie dokumentów przez bezwzględnie wszystkich stypendystów. Dopiero wówczas stypendia będą wypłacane na konta studenckie.

 

studenci III roku-nabór 2011/2012 zima

L.p.

Nr albumu

Wartość średniej ocen za ostatni rok studiów

1

14287

4,73

2

14281

4,65

3

14266

4,50

4

14261

4,32

5

14306

4,31

6

14288

4,27

7

14299

4,27

8

14265

4,25

9

14274

4,23

10

14270

4,21

Studenci będą otrzymywać stypendium w okresie od października 2013 roku do września 2014 roku włącznie w wysokości 1000 zł w ratach miesięcznych.

 studenci IV roku-nabór 2010/2011 zima

L.p.

Nr albumu

Wartość średniej ocen za ostatni rok studiów

1

13282

4,87

2

13289

4,86

3

13255

4,85

4

13293

4,85

5

13210

4,79

6

13491

4,76

7

13287

4,76

8

13275

4,71

9

13284

4,71

10

13271

4,71

Studenci będą otrzymywać stypendium w okresie od października 2013 roku do lutego 2014 roku włącznie w wysokości 1000 zł w ratach miesięcznych.