Obrony 2019/2020 na kierunku budownictwo

Terminarz obron:
23.01.2020 r., godz. 11:40, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr inż. A. Raczkowski, dr inż. J. Krętowska
Studenci przystępujący do obrony:
18687
19138
04.02.2020 r., godz. 13:30, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr inż. A. Raczkowski, dr inż. J. Krętowska
Studenci przystępujący do obrony:
18696
18697
19153
06.02.2020 r., godz. 12:00, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr hab. inż. D. Barnat-Hunek, dr hab. inż. S. Fic
Studenci przystępujący do obrony:
18683
18700
19879

13.02.2020 r., godz. 12:30, s. 242R
Komisja: dr E. Szczygielska – Przewodniczący, dr hab. inż. D. Barnat-Hunek, dr hab. inż. S. Fic
Studenci przystępujący do obrony:
18690
17960

Kolejne terminy obron będą publikowane w terminie późniejszym. Zachęcam do śledzenia wpisu.

Składanie Kart Pracy Dyplomowej 2019/2020

 

Szanowni Studenci IV roku
Informatyki, Budownictwa, Rolnictwa, Mechaniki i Budowy Maszyn,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wszyscy studenci mają obowiązek przekazać kartę pracy dyplomowej do Sekretariatu Zakładów Wydziału Nauk Technicznych (pok. 269R) do końca semestru poprzedzającego semestr, w którym kończy się seminarium (Załącznik 22 do WSZJK) do akceptacji kierownika zakładu.

Continue reading