Praktyki zawodowe w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A.

Wydział Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, z inicjatywy posła Dariusza Stefaniuka, podjął współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i podpisał porozumienie z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w sprawie prowadzenia praktyk studenckich oraz z PIT-RADWAR S.A. w zakresie działalności naukowej, badawczej, produkcyjnej i dydaktycznej 😊.
Celem współpracy jest umożliwienie studentom kierunków technicznych zdobycie doświadczenia praktycznego podczas odbywania praktyk zawodowych, szkoleń oraz staży, a następnie zatrudnienia w jednostkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej 💪🤓.
Obecnie program kształcenia na kierunkach technicznych jest dostosowywany do wymagań firmy, celem ułatwienia absolwentom podjęcia dalszej pracy 👍
 

Obrony 2019/2020 na kierunku informatyka

Terminarz obron:
04.02.2020 r., godz. 10:00, s. 238R
Komisja: dr R.Tomaszewski – Przewodniczący, dr hab. inż. A. Popko – Promotor, doc. dr inż. T. Grudniewski – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18636
18623
04.02.2020 r., godz. 11:00, s. 238R
Komisja: dr inż. M. Chodyka – Przewodniczący, doc. dr inż. T. Grudniewski – Promotor, dr R.Tomaszewski – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18628
18631

03.03.2020 r., godz. 11:30, s. 238R
Komisja: dr R. Tomaszewski – Przewodniczący, dr hab. inż. A. Popko – Promotor, doc. dr inż. T. Grudniewski – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18630
Komisja: doc. dr inż. T. Grudniewski – Przewodniczący, dr inż. M. Klimek – Promotor, prof. dr hab. V. Golovko – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
17926
18660
18651
Komisja: dr R. Tomaszewski – Przewodniczący, dr inż. M. Chodyka – Promotor, prof. dr hab. V. Golovko – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18642
18811
18654
19213
Komisja: doc. dr inż. T. Grudniewski – Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Z. Łukasik – Promotor, prof. dr hab. V. Golovko – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18661
18625
18659
18632
Komisja: dr inż. M. Chodyka – Przewodniczący, doc. dr inż. T. Grudniewski – Promotor, dr R. Tomaszewski – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18647
18653
18658

Kolejne terminy obron będą publikowane w terminie późniejszym. Zachęcam do śledzenia wpisu.