Obrony 2019/2020 na kierunku mechanika i budowa maszyn

Terminarz obron:
14.02.2020 r. godz. 11:00, s. 374R
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Rafał Sochaczewski – Promotor, dr inż. Marcin Szlachetka – Recenzent
Student przystępujący do obrony:
18721

28.02.2020 r. godz. 12:00, s. 242R
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Marcin Szlachetka – Promotor, dr inż. Rafał Sochaczewski – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18663

24.03.2020 r. godz. 10:30
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Marcin Szlachetka – Promotor, dr inż. Rafał Sochaczewski – Recenzent
24.03.2020 r. godz. 12:00
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Rafał Sochaczewski – Promotor, dr inż. Marcin Szlachetka – Recenzent

Kolejne terminy obron będą publikowane w terminie późniejszym. Zachęcam do śledzenia wpisu.

Składanie Kart Pracy Dyplomowej 2019/2020

 

Szanowni Studenci IV roku
Informatyki, Budownictwa, Rolnictwa, Mechaniki i Budowy Maszyn,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wszyscy studenci mają obowiązek przekazać kartę pracy dyplomowej do Sekretariatu Zakładów Wydziału Nauk Technicznych (pok. 269R) do końca semestru poprzedzającego semestr, w którym kończy się seminarium (Załącznik 22 do WSZJK) do akceptacji kierownika zakładu.

Continue reading