Spotkanie w sprawie praktyki – ROL, 1, 2, 3 rok

Spotkanie w sprawie praktyki Kierunkowej I, Kierunkowej II i Zawodowej dla studentów I, II i III Roku Rolnictwa odbędzie się poprzez platformę Teams w dniu 27.04.2020 (poniedziałek) o godzinie 10:00. Organizator spotkania Barbara Krawczak, Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier
OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

Obrony 2019/2020 na kierunku rolnictwo

Terminarz obron:
17.02.2020 r. godz. 9:00, s. 111H
Komisja: dr inż. Anna Nieróbca – Przewodniczący, dr inż. Alicja Baranowska – Promotor, dr inż. Daniel Rogoźnicki – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18681
18062
18670
18674
13581

17.02.2020 r. godz. 13:00, s. 111H
Komisja: dr inż. Anna Nieróbca – Przewodniczący, dr inż. Daniel Rogoźnicki – Promotor, dr inż. Alicja Baranowska – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18666
18679
18667
17344
18334

24.02.2020 r. godz. 9:00, s. 111H
Komisja: dr inż. Alicja Baranowska – Przewodniczący, dr hab. Iwona Mystkowska – Promotor, dr inż. Joanna Romaniuk – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18554
18336

09.03.2020 r. godz. 8:00, s. 111H
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Daniel Rogoźnicki – Promotor, dr inż. Alicja Baranowska – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18298
18671

09.03.2020 r. godz. 9:00, s. 111H
Komisja: dr inż. Marta Chodyka – Przewodniczący, dr inż. Alicja Baranowska – Promotor, dr inż. Daniel Rogoźnicki – Recenzent
Studenci przystępujący do obrony:
18669
18677
18675

13.05.2020 r. s. 111H
Komisja: dr inż. Alicja Baranowska – Promotor, dr inż. Daniel Rogoźnicki – Recenzent
Student przystępujący do obrony:
18621

Składanie Kart Pracy Dyplomowej 2019/2020

 

Szanowni Studenci IV roku
Informatyki, Budownictwa, Rolnictwa, Mechaniki i Budowy Maszyn,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wszyscy studenci mają obowiązek przekazać kartę pracy dyplomowej do Sekretariatu Zakładów Wydziału Nauk Technicznych (pok. 269R) do końca semestru poprzedzającego semestr, w którym kończy się seminarium (Załącznik 22 do WSZJK) do akceptacji kierownika zakładu.

Continue reading