Informatyka

DSC_7008Trafny wybór dla Twojej przyszłości……

Studia na kierunku Informatyka trwają 7 semestrów. Odbywają się w trybie stacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
Kształcenie odbywa się na poziomie studiów I stopnia, profil praktyczny. W ramach studiów pierwszego stopnia dajemy studentom możliwość dopasowania własnego profilu kształcenia poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych. Staramy się zapewnić im jak największą swobodę w wyborze specjalności, które wydają się mieć największą wartość praktyczną i kształcimy specjalistów także w nowych i poszukiwanych zawodach. Zakład Informatyki w nowoczesny sposób kształci inżynierów informatyki na specjalnościach strategicznych, kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju. Według raportu ewaluacyjnego dotyczącego badania oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, w zakresie kierunków technicznych, to właśnie m.in. Informatyka cieszy się największym powodzeniem na rynku pracy. 

Na kierunku Informatyka oferowane są specjalności:

  • Technologie mobilne
  • Technologie internetowe i grafika komputerowa,
  • Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe,
  • Informatyka samochodowa,
  • Robotics and Artificial Intelligence NOWOŚĆ
  • Sterowanie adaptacyjne NOWOŚĆ