Koła naukowe

Koła Naukowe działające przy Zakładzie Informatyki są nieodłącznym elementem systemu nauczania i kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branży IT. Wychodząc naprzeciw zdolnym i ambitnym studentom Zakład Informatyki oferuje ciągle rozwijające się zaplecze sprzętowe oraz aktualne oprogramowanie.

Obecnie na kierunku Informatyka działają Koła Naukowe:

1⇒ ANGRY MARSHMALLOW

Koło Naukowe działa przy Zakładzie Informatyki od 2016r. Zajmuje się programowaniem urządzeń mobilnych, w szczególności programowaniem aplikacji dla systemu Android. W trakcie spotkań koła studenci prowadzą lub są uczestnikami kursów przedstawiających wybrane technologie (np. nowe języki programowania, biblioteki umożliwiające korzystanie z usług sieciowych) lub narzędzia (np. systemy kontroli wersji) związane z urządzeniami mobilnymi. Studenci pracują nad własnymi lub wspólnymi projektami, przygotowują się do udziału w konkursach programistycznych.

Opiekunem Koła jest dr inż. Jakub Smołka.

Ważniejsze wydarzenia w działalności Koła:

  • marzec 2021 –Koło przystąpiło do przeglądu technologii tworzenia aplikacji mobilnych. Ma on zapoznać nowych członków koła z dostępnymi możliwościami. Na początku realizowany jest kurs “Android Developer Fundamentals” opracowany przez specjalistów z firmy Google
  • kwiecień 2016 – zajęcie drugiego miejsca na Hackatonie LubCode w Lublinie

 

image⇒ „µ” (Mikro)

Te Koło Naukowe, to społeczność studencka interesująca się programowaniem mikrokontrolerów oraz tworzeniem modeli inteligentnych robotów.

Opiekunem Koła jest mgr inż. Piotr Lichograj

 

 

 

 

3⇒ PIXEL

Koło Naukowe tworzy grupa studentów skupiająca się na programowaniu C# oraz zajmująca się obróbką grafiki komputerowej 2D i 3D.

Opiekunem Koła jest mgr inż. Maciej Hawryluk 

 

 

 

⇒ PINEAPPLE

Koło Naukowe zrzesza studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa informatycznego.

Opiekunem Koła jest dr Robert Tomaszewski.