Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Studentów Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Celem działania  jest przygotowanie studentów do pracy naukowo-badawczej oraz umożliwianie wymiany doświadczeń a także prezentowanie wyników prac naukowych, oraz rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, a także promowanie kierunku Rolnictwo.

Członkami Koła są studenci kierunku Rolnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

      organizację i udział w konferencjach naukowych i seminariach,

      prowadzenie przez członków koła prac badawczych,

      współpracę z organizacjami naukowymi,

      organizowanie seminariów i wyjazdów naukowych.

Opiekunami naukowymi Koła są:  dr inż. Alicja Baranowska

 

Ważne wydarzenia w działalności Koła:

 

Udział trzech studentek kierunku rolnictwo w VII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  – „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Konferencja została zorganizowana przez naszą Uczelnię oraz Koło Naukowe Studentów  Turystyki i Rekreacji w formie on-line.

Studenckie Koło Naukowe Studentów Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowały  trzy studentki:
Pani  Szołucha Natalia
– temat  pracy „Rola ogrodu w gospodarstwie agroturystycznym„, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Radwańska.
Pani Żmudzińska Agata – temat  pracy „Zwierzęta gospodarskie jako integralny element turystyki wiejskiej”, opiekun naukowym dr  inż. Daniel Rogoźnicki.
Pani Pucyk Ewa – temat pracy „Koń huculski – możliwości wykorzystania w rekreacji i hipoterapii”, opiekun  naukowy dr inż. Alicja Baranowska.

Tematyka prac nie była przypadkowa, ponieważ jest ona związana z zainteresowaniami i pasją naszych studentek. Dlatego też wystąpienia były niezwykle interesujące, często poparte doświadczeniem praktycznym oraz  autorskimi fotografiami.

 

 

 

Warsztaty laboratoryjne

W dniach 09.03.2020 i 09.09.2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Kierunku Rolnictwo pod kierunkiem opiekuna Koła dr hab. Iwony Mystkowskiej  aktywnie uczestniczyli w cyklu warsztatów laboratoryjnych dotyczących: oznaczania pH gleby oraz zasobności gleby w azot, fosfor i potas. Oznaczenia wykonano w Laboratorium Chemii Rolnej Zakładu Rolnictwa. Pobrane próby gleb do wykonania oznaczeń pochodziły z gospodarstw studentów. Studenci wykonując podstawowe analizy gleby, takie jak: pH czy zasobność w makroelementy nie tylko wzbogacili swoją wiedzę o elementy praktyczne ale  będą mogli również podjąć w swoich gospodarstwach produkcyjnych odpowiednie działania związane z zabiegami agrotechnicznymi, takimi jak, nawożenie czy też wapnowanie gleby.

    

 

 

Wykład Pana dr Igora Didenki z Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie

W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku członkowie Koła Naukowego Studentów Kierunku Rolnictwo mieli okazję wysłuchania cyklu bardzo interesujących wykładów na temat zastosowania hydrożeli w produkcji warzyw. Wykłady w języku angielskim wygłosił Pan dr Igor Didenko – pracownik naukowy Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu, z którym nasza Uczelnia ma od wielu lat podpisaną umowę o współpracy. Pan doktor był gościem Zakładu Rolnictwa i przyjechał do Polski w ramach programu Erasmus Plus.

Podczas wizyty zapoznał się z Władzami Wydziału, pracą nauczycieli akademickich; problematyką prowadzonych badań, zwiedził bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni; poznał funkcjonowanie nowoczesnych Centrów Badawczych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Wizyta zapoczątkowała dalszą współpracę, która będzie kontynuowana w przyszłości.

 

 

 

 

Dzień Otwarty w  Państwowej Szkole Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W dniu 13 marca 2019 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Kierunku Rolnictwo aktywnie włączyli się w przygotowania oraz promocję kierunku Rolnictwo podczas Dni Otwartych Uczelni. Wydarzenie to, jak co roku było skierowane do maturzystów, którzy zastanawiają się nad wyborem Uczelni oraz kierunkiem studiów. Całość uatrakcyjniły liczne konkursy oraz barwne dekoracje, własnoręcznie przygotowane przez studentów. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. 

         

 

 

Wielka Majówka z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 19 maja 2018 roku

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego oraz studenci Kierunku Rolnictwo przygotowali barwne stoisko prezentujące kierunek Rolnictwo podczas Wielkiej Majówki z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydarzenie zorganizowano na terenie Parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej,  było one adresowane nie tylko do tegorocznych maturzystów ale również do mieszkańców naszego miasta.  Mieszkańcy miasta mogli obejrzeć ciekawe projekty koncepcyjne ogrodów przygotowane przez studentów, zgłębić tajniki wiedzy na temat pszczelarstwa, porozmawiać o uprawie wybranych gatunków roślin, zapoznać się z literaturą fachową na temat produkcji roślinnej. Dla najmłodszych nasi studenci przygotowali wiele konkursów i zabaw oraz słodkich upominków. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła atmosfera i piękna pogoda.

 

 

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W ramach aktywnej działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa wzięli czynny udział w  V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. Konferencja odbyła się w dniu 31 maja 2016 roku.

Studenci zaprezentowali następujące prace:

 

Ewelina BąkŻywność ekologiczna i niekonwencjonalna widziana oczami studentów PSW”,

Jolanta Dziem „Wiedza studentów PSW i ich perspektywy odnośnie żywności ekologicznej”,

Tomasz BujalskiUprawa roślin na cele energetyczne w gminie Biała Podlaska”.

Prace zostały przygotowane pod kierunkiem opiekuna naukowego – dr Iwony Mystkowskiej. Tomasz Bujalski, student III roku kierunku Rolnictwo, otrzymał wyróżnienie za jedną z trzech najlepiej zaprezentowanych prac.

Serdecznie gratulujemy Panu Tomaszowi i dziękujemy za aktywność!

 

 

Dzień Otwarty COBORU w Ciciborze Dużym

W dniu 22 czerwca 2016 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Studentów Rolnictwa, pod opieką naukową   dr inż. Katarzyny Radwańskiej wzięli udział w Dniu Otwartym Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Ciciborze Dużym.

 

Pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w sposób bardzo interesujący opowiadali o swojej pracy, prezentowali poletka doświadczalne z odmianami roślin uprawnych: były to rośliny miododajne, tzw. pożytki pszczele oraz wiele gatunków innych interesujących roślin.

 

 

Była to doskonała okazja do sprawdzenia wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach w praktyce. Studenci mieli również możliwość obejrzenia bardzo interesujących ekspozycji prezentowanych przez wiele firm hodowlanych i rolniczych.

 

 

 
 

 

 XV Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W XV Konferencji Studenckich Kół Naukowych na temat „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej” zorganizowanej  w Uniwesytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach w dniach 12-13 września 2016 roku wzięły udział dwie studentki pierwszego roku kierunku Rolnictwo: Pani Monika Ćmakowska i Pani Monika Nestorowicz.

 

 

Studentki zaprezentowały bardzo interesujące prace przygotowane pod opieką naukową dr inż. Alicji Baranowskiej.

 

 

 

 
 

 

Warsztaty i lekcje muzealne w Ciechanowcu

W dniu 21 listopada 2016 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego studentów Rolnictwa, uczestniczyli w zajęciach praktycznych przeprowadzonych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Tematyka lekcji muzealnych: „Historia weterynarii i udomowienia zwierząt”Herbatki i leki z własnej apteki” oraz w warsztatach „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”. Studenci samodzielnie wykonali mieszankę ziół prowansalskich,                a  zwiedzili także skansen i pałac.

 

    

 

 

Seminarium uprawowe Top Agrar w Lublinie

W dniu 10 stycznia 2017 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego studentów Rolnictwa wraz z opiekunem  dr Iwoną Mystkowską wzięli udział w Seminarium uprawowym Top Agrar w Lublinie.

 

 

Tematyka seminarium dotyczyła oceny sytuacji polowej i zaleceń agrotechnicznych na wiosnę 2017 roku, nowego podejścia do płodozmianu, wykorzystania potencjału roślin uprawnych  oraz poruszana była tematyka środków ochrony roślin.